• วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจ

  • ประชุมหารือเตรียมการตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามกำหนดการเดินทาง ในวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

    ประชุมหารือเตรียมการตอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิ

  • บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนสังกะลี – นาขาม หมู่ 2 ตำบลแก้งไก่ อ.สังคม จังหวัดหนองคาย

    บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนสังกะลี – นาขาม หมู่ 2 ตำบล

Previous
Next