แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 21 เขียนโดย admin 86
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เขียนโดย admin 66
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เขียนโดย admin 59
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 55
ประชาสัมพันธ์ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 56
ประชาสัมพันธ์ สำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 77
ประชาสัมพันธ์ สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 71
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 61
วันเทศกาลข้าวใหม่ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 57
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.ประจำปี 2560) ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2560 เขียนโดย admin 67