แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 75
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 128
Nongkhai Smart city 2020 เขียนโดย admin 378
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 71
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดหนองคาย และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 74
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 3/2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 58
เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 114
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หมู่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 88
ท่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 65
ประชุมความก้าวหน้าคณะทำงานจัดการแข่งขันเรือฟอร์มูลา 1 เชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 57