แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีสงฆ์พร้อมอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุดอกไม้จันทน์ มาประกอบพิธีและนำเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยแม่น้ำโขง เขียนโดย admin 66
24 ตุลาคม 2560 พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เขียนโดย admin 66
การซักซ้อมระบบการวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เขียนโดย admin 93
การประชุมชี้แจง การติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย admin 66
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 จิตอาสา Big cleaning day เขียนโดย admin 64
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงอาราม ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 62
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 62
ประชุมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 63
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 60
พิธีอันเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 66