แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 5/2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 90
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “หนองคาย 2020” เขียนโดย admin 80
ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย เขียนโดย admin 111
โครงการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 111
โครงการเน็ตประชารัฐ บ้านภูเขาทอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 115
กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเทานาบอน ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 92
พิธีเปิดงานอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 4 ที่บ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 84
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 79
พิธีเปิดงานอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 3 ที่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 73
พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เริ่มวันแรกของจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 85