แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ปี 2561 เขียนโดย admin 34
โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด ปี2561 เขียนโดย admin 46
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอโครงการ Digital Tourism ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย) เขียนโดย admin 31
ประชาสัมพันธ์ พนักงานแจงนับ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 27
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 105
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย ในการร่วมมือกับสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย สำรวจการแข่งขันเรือเร็วฟอร์มูล่าวัน F1 Powerbort 2561 เขียนโดย admin 26
พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาติไทย ด้านงานบรรเทาภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 59
เดินวิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 Nongkhai Run Against Drugs เขียนโดย admin 59
ประชุมสรุปการปฏิบัติงานโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ได้เข้าประชุมจากจังหวัดมุกดารหาร เขียนโดย admin 55
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 60