แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดหนองคาย และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 60
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 3/2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 48
เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 79
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หมู่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 53
ท่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 54
ประชุมความก้าวหน้าคณะทำงานจัดการแข่งขันเรือฟอร์มูลา 1 เชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 49
ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 21 เขียนโดย admin 65
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เขียนโดย admin 52
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เขียนโดย admin 49
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 49