แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2563 เขียนโดย admin 4
ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเพื่อเจ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2563 เขียนโดย admin 107
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 5
Big Cleaning อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขียนโดย admin 14
กิจกรรม ร่วมใจ “Big Cleaning Day” 2563 เขียนโดย admin 8
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 10
16/03/63 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณตน บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 9
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.)ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 14