แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference เรื่องแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ เขียนโดย Pagon 88
โครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564 เขียนโดย Pagon 13
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดหนองคาย เขียนโดย Pagon 14
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เขียนโดย Pagon 9
กิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) จังหวัดหนองคาย เขียนโดย Pagon 6
กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่น เขียนโดย Pagon 5
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ณ ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เขียนโดย Pagon 3
พิธีถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย Pagon 3
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เขียนโดย Pagon 4
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Pagon 2