แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เริ่มวันแรกของจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 13
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 10
โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เขียนโดย admin 15
Nongkhai Smart city 2020 เขียนโดย admin 239
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 12
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดหนองคาย และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 13
ประชุม Video Conference ครั้งที่ 3/2561 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 9
เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 9
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ หมู่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 4
ท่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจราชการตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 10