การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ส่ง “มาดี” ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561