• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย 2563

    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒน

  • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนอ

  • กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

    กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

Previous
Next

INFOGRAPHIC สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

 2-imagesInfographic โครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย new01

 

infograpihc - cornty. 2562

0001

info workinghigh 2562

0002 

info covid-social 

0003 

0004

 ses3-62

ses2-62

2562q1

econandsociety 2561 

informal labor_2561 

nnt1  nnt2   nnt3

 nnt pt