เนื้อหา

INFOGRAPHIC สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

 2-imagesInfographic โครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย new01

 

worker 2562_q3

 

informal labor_2561

econandsociety 2561

worker 2562_q2

2562q1

 

info q3_2561-3