เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการต่างๆของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

                   

      "เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก" จังหวัดหนองคาย              "การแข่งขันเรือเร็วฟอร์มูลา 1 เชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง"

                     

"ปกป้องและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"       สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประชุม 3 ประเทศ

                      

      "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมีฯ และงานกาชาด"                                  "เทศการมหาสงกรานต์" จังหวัดหนองคาย

                                                        ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMQA)                                  ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559