เนื้อหา

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการต่างๆของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

                   

      "เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก" จังหวัดหนองคาย              "การแข่งขันเรือเร็วฟอร์มูลา 1 เชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง"

                      200114_0035

"ปกป้องและเชิดชูสถานบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"                  "หนองคาย อาเซียน มาราธอน 2019"

                      

      "ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมีฯ และงานกาชาด"                              "เทศการมหาสงกรานต์" จังหวัดหนองคาย

                       

             ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMQA)                                             ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ.ศ. 2559.

 

                                 

 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานประชุม 3 ประเทศ