• การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย 2563

    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒน

  • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนอ

  • กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

    กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ new01

 

 s _22028293 s 003   s-004