การสำรวจแรงงานนอกระบบ

 

      ปี พ.ศ. 2561

      ปี พ.ศ. 2560          Infographic พ.ศ.2560

      ปี พ.ศ. 2559

     ปี พ.ศ. 2558

------------------------------------------------------------------------