สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย

            - สรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2562

                    - Infographic

            - สรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2557

                    - Infographic