การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (สรง.)

 

         สรง. ไตรมาสที่ 1-2562    -Infographic

         สรง. ไตรมาสที่ 2-2562    -Infographic

         สรง. ไตรมาสที่ 3-2562    -Infographic

         สรง. ไตรมาสที่ 4-2562    -Infographic

         ข้อมูลสรุปรายปี พ.ศ.2562

------------------------------------------------------------------------

          สรง. ไตรมาสที่ 1-2561    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 2-2561    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 3-2561    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 4-2561    -Infographic

         ข้อมูลสรุปรายปี พ.ศ.2561

 ------------------------------------------------------------------------

          สรง. ไตรมาสที่ 1-2560    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 2-2560    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 3-2560    -Infographic

          สรง. ไตรมาสที่ 4-2560    -Infographic

          ข้อมูลสรุปรายปี พ.ศ. 2560

------------------------------------------------------------------------

          สรง. ไตรมาสที่ 1-2559

          สรง. ไตรมาสที่ 2-2559

          สรง. ไตรมาสที่ 3-2559

          สรง. ไตรมาสที่ 4-2559

          ข้อมูลสรุปรายปี พ.ศ. 2559

------------------------------------------------------------------------

          สรง. ไตรมาสที่ 1-2558

          สรง. ไตรมาสที่ 2-2558

          สรง. ไตรมาสที่ 3-2558

          สรง. ไตรมาสที่ 4-2558

------------------------------------------------------------------------

          สรง. ไตรมาสที่ 1-2557

          สรง. ไตรมาสที่ 2-2557

          สรง. ไตรมาสที่ 3-2557

          สรง. ไตรมาสที่ 4-2557

------------------------------------------------------------------------