สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ร่วมยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปี 2559

new01สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ร่วมยินดีต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปี 2559new01