ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังใหม่ ชั้น 3

ถนนมิตรภาพ  ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย

โทร 0-4241-1068 Fax 0-4242-2847 Hotline 46224,46225 

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.