ข่าวมาใหม่

  • กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนอ

  • งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษา   และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ.2562

    งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไ

  • ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อจะเตรียมความพร้อมออกสำรวจความพึ่งพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ต่อการจัดงาน

    ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อจะเตรียมความพร้อมออก

Previous
Next