• การประชุมบุคลากรสำนักสถิติจังหวัดหนองคาย เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการดำเนินงานตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

    การประชุมบุคลากรสำนักสถิติจังหวัดหนองคาย เพื่อแนะแ

  • เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 2/2564

    เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

  • ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564

    ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันว

Previous
Next