• ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย

    ผู้ตรวจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะ ลงพื

  • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

    ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

  • จังหวัดหนองคาย จัดพิธี “รำบรมราชาภิเษกมหากษัตรา บูชาศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย” ฉลองครบรอบ 20 ปี ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

    จังหวัดหนองคาย จัดพิธี “รำบรมราชาภิเษกมหากษัตรา บูชา

Previous
Next